Serdecznie  zapraszamy przedsiębiorców  z Klastra ICT Pomorze Zachodnie na otwarty warsztat w ramach projektu „ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku”. Projekt ma na celu zaangażowanie regionalnych przedsiębiorców z branży IT w proces kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym poprzez opracowanie treści merytorycznych do modułów szkoleniowych wraz z przeprowadzeniem szkolenia  dla nauczycieli przedmiotu informatyka z języków programowania: SQL, PHP, JavaScript oraz Java.

W oparciu o § 38 Prawa Zamówień Publicznych celem głównym otwartego  warsztatu będą konsultacje dydaktyczne, w ramach których zostaną przedyskutowane tematy dotyczące:

  • formuły poradnika,
  • kształtu i zakresu materiałów dydaktycznych,
  • platformy e-learningowej,
  • zakresu tematyczny szkoleń dla nauczycieli
  • wypracowanie wstępnego rozwiązania dydaktycznego.

 Przedstawione zostaną  także  oczekiwania Zamawiającego, wynikające  z raportu diagnozującego poziom jakości kształcenia w zakresie języków programowania.

Termin spotkania 7 grudnia 2012 r. godz. 13.00  – 15.00

Miejsce spotkania : Willa West – Ende, Aleja Wojska Polskiego 65, 70-478 Szczecin www.willewestende.pl

Szczegóły warsztatów i rekrutacja: Magdalena Reszczyńska mail: mreszczynska@spnt.pl, Dorota Kowalczyk mail: dkowalczyk@spnt.pl

 Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 5 grudnia 2012r.

http://b2e.spnt.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Nazwa pliku: Prezentacja 715.17KB
Data dodania: 13/12/2012
FacebookTwitterGoogle PlusMore...