Group of students attending training course at schoolProjekt ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku pracy” to inicjatywa, która umożliwia podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli informatyki dzięki specjalistycznym szkoleniom z programowania. Moduły szkoleniowe dla nauczycieli są opracowane i aktualizowane we współpracy z praktykami z zachodniopomorskiej branży IT, tak aby nauczane treści były jak najbliższe potrzebom regionalnego rynku pracy.

Celem projektu jest zaangażowanie regionalnych przedsiębiorców z branży IT w proces kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym. Dzięki włączeniu w działania przedsiębiorców skupionych w Technoparku Pomerania – zarządzanym przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny – oraz  w Stowarzyszeniu Klaster ICT Pomorze Zachodnie zostanie opracowany Model ICT B2E (business to education) oparty na potrzebach regionalnego rynku pracy i trendach technologicznych, ocenianych jako jedne z ważniejszych w rozwoju nowoczesnej informatyki. W ramach projektu odbędą się szkolenia dla nauczycieli z następujących modułów: oprogramowanie Java lub JavaScript, PHP, SQL.

Dzięki projektowi ICT B2E szkoły i nauczyciele informatyki będą nauczali tego, czego potrzebują firmy IT!

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:
1 sierpnia 2012 r. – 30 listopada 2015 r.

INFORMACJA O FINANSOWANIU:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
1 116 630,00 zł

Podziel się

FacebookTwitterGoogle PlusMore...