Zaproszenie

„Innowacje/Innowacyjni w nauczaniu”

Technopark Pomerania, ul. Cyfrowa 4 w Szczecinie, Budynek F2

24 listopada 2015 r.

Technopark Pomerania serdecznie zaprasza na wydarzenie pt. „Innowacje/ Innowacyjni w nauczaniu”, które odbędzie się 24 listopada 2015 r. w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. Technoparku Pomerania. Celem wydarzenia jest prezentacja inicjatyw, które dzięki innowacyjnym rozwiązaniom nie tylko dostosowują potrzeby szkolnictwa do rynku pracy, ale również podwyższają atrakcyjność oferty kształcenia dla młodych osób – przyszłych uczniów i absolwentów. Konferencję otworzy Pan Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecina. W evencie wezmą udział przedstawiciele działań/ projektów innowacyjnych z zakresu edukacji i szkolnictwa wyższego z całej Polski.

Konferencję rozpocznie Pani Marzena Zasińska-Igła Przedstawicielka Klastra ICT Pomorze Zachodnie, na przykładzie projektu innowacyjnego „ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku pracy” przedstawi efekty współpracy Technoparku Pomerania i firm zrzeszonych w Klastrze z jednostkami oświatowymi w województwie zachodniopomorskim.

„W świat EDUSCIENCE” wprowadzi nas Pani dr Agata Goździk z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
z Warszawy
, koordynator projektu „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”. To największy projekt innowacyjny w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych. Z projektem udało się dotrzeć do uczniów na każdym etapie edukacyjnym. Celem projektu jest popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych wśród uczniów i uczennic. Ciekawostką jest, że w ramach projektu trójka uczniów – zwycięzców konkursu „Mój wymarzony Spitsbergen” – wzięła udział w wyprawie do Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie (północny brzeg fiordu Hornsund)! Ponadto zaprezentowany będzie obecnie realizowany projekt „Scientix – europejskie możliwości dla polskich nauczycieli. Scientix to przestrzeń współpracy dla nauczycieli, naukowców, decydentów i innych specjalistów zajmujących się nauczaniem przedmiotów ścisłych. Przestrzeń, która dostarcza zasoby i najlepsze wzory sprzyjające rozwojowi innowacyjnych i aktywizujących metod nauczania oraz wspierające wzrost zainteresowania uczniów studiami na kierunkach ścisłych i pokrewnych.

Kolejny prelegent dr inż. Michał Twardochleb adiunkt Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, absolwent programu Top 500 Innovators opowie o doświadczeniach i obserwacjach poczynionych podczas pobytu na Uniwersytetach w Cambridge i Oksfordzie – najbardziej innowacyjnych ekosystemach w Europie. Zaprezentowane dobre praktyki i przykładowe rozwiązania systemowe wykażą, jak istotny jest wpływ powszechnego nauczania postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych na rozwój gospodarczy i społeczny regionu.

Pani Katarzyna Łączna z Fundacji Zaawansowanych Technologii w Warszawie zaprezentuje Konkurs Naukowy E(x)plory, który po raz drugi zagości w Szczecinie w Technoparku Pomerania. Konkurs Naukowy E(x)plory to największy, najbardziej masowy Konkurs w Polsce, skierowany do młodzieży w wieku 13-20 lat, pozwalający uczniom tworzyć innowacyjne projekty naukowe, rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać wiedzę. Co rok liczba zgłoszeń rośnie dwukrotnie, podczas czterech dotychczasowych edycji w konkursie wzięło udział ponad 700 Młodych Naukowców, a najlepsi z nich
z sukcesami reprezentowali Polskę na najważniejszych zagranicznych konkursach naukowych (Intel ISEF w USA, INESPO
w Holandii, Expo-Sciences oraz INFORMATRIX w Rumunii).

Konferencję poprowadzi Pan Dariusz Baranik znany i popularny redaktor TVP Szczecin .

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenie chęci udziału w konferencji należy wysłać do 18 listopada 2015 r., na adres: jbalicka@spnt.pl, tel. 602 813 084. Koordynator projektu Jolanta Balicka.

Do pobrania:

http://b2e.spnt.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Nazwa pliku: Agenda wydarzenia 426.78KB
Data dodania: 13/11/2015

 

Prelegenci:

marzena_zasinska_profilowe_fotoMarzena Zasińska-Igła

Absolwentka filologii angielskiej, copywriterka, tłumaczka. Aktywnie wspomaga integrację i rozwój branży IT w regionie zachodniopomorskim, koordynując działania w ramach Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie. Na co dzień jako Koordynatorka ds. Wsparcia Firm przykłada się z całych sił do tworzenia szczecińskiej Doliny Krzemowej w Technoparku Pomerania. Organizatorka Rails Girls Szczecin oraz small talk BIG IDEAS. Geek, certyfikowana analityczka i testerka.

Klaster ICT Pomorze Zachodnie ułatwia firmom zdobycie wiedzy i kontaktów biznesowych.

  •  Jako organizacja IT w województwie zachodniopomorskim działamy w celu rozwoju gospodarczego regionu poprzez rozwój firm sektora IT oraz zwiększenia atrakcyjności Pomorza Zachodniego i miasta Szczecin dla pracowników, inwestorów oraz przedsiębiorców lokalnych oraz studentów.
  • Osiągamy to poprzez bezpośrednie i intensywne kontakty  z firmami, które owocują nowymi projektami biznesowymi  w obszarze rozwoju ich produktów i usług.
  • Nasi członkowie prowadzą działalność w różnych sektorach branży informatycznej: oprogramowania, multimediów, sieci telekomunikacyjnych oraz outsourcingu IT co tworzy dla firm szerokie możliwości nawiązywania kontaktów biznesowych.

Organizowane wspólnie spotkania, szkolenia i konferencje gromadzą najaktywniejszych przedstawicieli branży i są okazją  do wymiany i tworzenia nowej wiedzy.

AGozdzikdr Agata Goździk

Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk o Ziemi. Od wielu lat jest związana z edukacją. Pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska. W latach 2011-2015 była kierownikiem jednego z największych projektów edukacyjnych w Polsce – EDUSCIENCE w Instytucie Geofizyki PAN. Obecnie jest koordynatorem Krajowego Punktu Kontaktowego w projekcie Scientix.

Informacja o Instytucie Geofizyki PAN:
INSTYTUT GEOFIZYKI PAN JEST JEDNOSTKĄ NAUKOWĄ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZĄ W ZAKRESIE NAUK GEOFIZYCZNYCh.

Do podstawowych zadań statutowych Instytutu należy prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz działań monitoringowych i edukacyjnych, a także upowszechnianie wyników prowadzonych badań i wdrażanie ich do gospodarki.

Bardzo ważnym celem w działalności IGF PAN jest wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową oraz kształcenie i doskonalenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie nauk geofizycznych, a także w zakresie przewidywania zagrożeń, oceny ryzyka i zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

Ponadto Instytut prowadzi szeroką współpracę z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Dbamy również o ciągły rozwój międzynarodowej współpracy naukowej, poprzez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi

Instytut od wielu lat aktywnie zajmuje się działaniami w zakresie popularyzacji nauki, m.in. w projekcie Geofizyka w szkole, EDUSCIENCE czy w ramach europejskiego projektu Scientix.

Więcej na www.igf.edu.pl

mtwardochleb2010cutMichał Twardochleb

Jest adiunktem na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Pracę na wydziale podjął w 2005 po obronie uzyskaniu stopnia doktora (2005), a wcześniej magistra inżyniera (2001) informatyki. Wśród jego zainteresowań badawczych można wymienić hybrydowe metody optymalizacji oraz zastosowanie algorytmów metod informatycznych w zagadnieniach dotyczących przemysłu, biznesu, jak np. systemy podejmowania decyzji menadżerskich, optymalny dobór zespołów projektowych, optymalizacja struktury farm wiatrowych, zarządzanie ryzykiem i in.

Michał należy do grona absolwentów programu Top 500 Innovators, był uczestnikiem edycji odbywającej się w 2015 roku na Uniwersytecie w Cambridge i Uniwersytecie Oksfordzkim; jest również certyfikowanym project managerem (IPMA – D).

Michał Twardochleb jest pomysłodawcą, założycielem i prezesem zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Informatyki w Szczecinie, organizacji non-profit, powołanej dla wspierania działalności wydziału w obszarach takich jak, rozwijanie inicjatyw studenckich, działalność wydawnicza, czy rozwój relacji pomiędzy przedstawicielami uczelni i biznesu.

Ponadto Michał prowadzi zajęcia z informatyki oraz przedsiębiorczości dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie, oraz od czasu do czasu jest wykładowcą studiów Executive MBA prowadzonych przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie.

W sporadycznie występującym wolnym czasie Michał czerpie radość z pielęgnacji przydomowego ogrodu, lub ćwiczeń na orbitreku, oraz rozsmakowuje się w dobrej kuchni i muzyce Chopina.

KŁKatarzyna Łączna

„Konkurs Naukowy E(x)plory to największy, najbardziej masowy Konkurs w Polsce, skierowany do młodzieży w wieku 13-20 lat, pozwalający uczniom tworzyć innowacyjne projekty naukowe, rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać wiedzę. Co rok liczba zgłoszeń rośnie dwukrotnie, podczas czterech dotychczasowych edycji w konkursie wzięło udział ponad 700 Młodych Naukowców, a najlepsi z nich z sukcesami reprezentowali Polskę na najważniejszych zagranicznych konkursach naukowych (Intel ISEF w USA, INESPO w Holandii, Expo-Sciences oraz INFORMATRIX w Rumunii). Szukamy Młodych Naukowców z całej Polski, którzy zgłaszając swój projekt badawczy do Konkursu Naukowego E(x)plory, mają szansę na ogromny sukces! Zwłaszcza uczniów z Szczecina i woj. zachodniopomorskiego, ponieważ to własnie w Szczecinie 4 marca 2016 odbędą się regionalne eliminacje do Konkursu 2016  oraz Festiwal Naukowy E(x)plory“

FacebookTwitterGoogle PlusMore...