http://www.computerworld.pl/news/401157/Przywodztwo.w.branzy.IT.jak.poznac.ze.jestes.mikromenedzerem.html

http://www.computerworld.pl/artykuly/400059/Firma.jak.druzyna.html

http://www.crn.pl/news/wydarzenia/badania-rynku/2015/02/przedsiebiorcy-z-branzy-lacza-sily

http://www.computerworld.pl/news/401457/Najlepsze.Miejsca.Pracy.w.Polsce.html?utm_source=mail&utm_campaign=newsletter%20-%20computerworld&utm_medium=wiadomosci%20computerworld%20%28html%29&smclient=85e3ff5f-fd0e-44fb-9b3a-edb970d64a9d

http://www4.rp.pl/article/20150401/EKO/304019771

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706235,1170519-Pierwszy-konkurs-o-dotacje-z-budzetu-UE-na-lata-2014-2020.html

http://szczecin.roefs.pl/aktualnosci/wiadomosc/w/baza-konkursnycjnosci/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/Strony/rozpoczeto_konsultacje_wytycznych_tryb_naboru_projektow_16122014.aspx

http://www.zcdn.edu.pl/dokumenty/Regulamin%20konkursow%20%202014%202015.pdf

http://szczecin.roefs.pl/aktualnosci/wiadomosc/w/baza-konkursnycjnosci/

http://polites.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=732:moje-europejskie-miasto-w-szczecinie&catid=41:aktualnoci&Itemid=28

http://www.efs.men.gov.pl/attachments/article/1883/140131%20-%20prezentacja%20-%20nowa%20perspektywa%20-%20spotkanie%20z%20KO.pdf

http://www.mlodziez.wzp.pl/index.php/aktualnosci/852-zostan-uczestnikiem-projektu-europe-express

http://www.izba.info/szczegolnie-polecamy/3876-szkolenie-nt-niebezpieczestw-czekajcych-na-nas-w-internecie.html

http://www.computerworld.pl/news/401157/Przywodztwo.w.branzy.IT.jak.poznac.ze.jestes.mikromenedzerem.html

http://www.computerworld.pl/artykuly/400059/Firma.jak.druzyna.html

Podziel się

FacebookTwitterGoogle PlusMore...