25 października br. w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia w Szczecinie odbyła się Konferencja „Biznes + Edukacja = Wykształcony pracownik”. Poniżej relacje ze spotkania.

Szczecińskie firmy IT chcą kształcić specjalistów już w szkołach średnich!

Zapotrzebowanie na pracowników w branży informatycznej stale wzrasta – według analityków do 2016 roku w Europie będzie brakowało aż 700 tys. specjalistów IT. Wykwalifikowanych kandydatów do pracy w sektorze IT brakuje również na szczecińskim rynku. Dlatego lokalni przedsiębiorcy zrzeszeni w Klastrze IT angażują się w unowocześnienie kształcenia i promowanie informatyki już nie tylko na uczelniach wyższych, ale także w regionalnych technikach informatycznych. O możliwościach współpracy na linii edukacja-biznes rozmawiali uczestnicy konferencji „Biznes + Edukacja = wykwalifikowany pracownik” zorganizowanej przez Technopark Pomerania.

100_5932

Pomimo tego, że zawody informatyczne gwarantują dobrze płatną prace, na rynku wciąż brakuje specjalistów z tej dziedziny. „Obecnie co trzeci Polak w wieku 25-34 lat jest bezrobotny. Ale w branży informatycznej wciąż brakuje specjalistów – to nadal rynek pracownika. Dotyczy to także szczecińskiego rynku” – wskazuje Adam Kuźmiński, Dyrektor Działu IT firmy Softline.

 

100_5964

Aby zachęcać młodych ludzi w regionie do związania życia zawodowego z informatyką i uczestniczyć w procesie kształcenia przyszłych pracowników, firmy z Klastra IT zainicjowały współpracę z lokalnymi technikami informatycznymi – „To rynkowe, nowoczesne kształcenie musi odbywać się już na wczesnych etapach edukacji. Dlatego wspólnie z firmami IT rozpoczęliśmy realizację projektu ‘ICT Biznes dla Edukacji’, w ramach którego chcemy stworzyć długofalowy model współpracy biznesu i szkolnictwa zawodowego” – wyjaśnia Katarzyna Witkowska z Technoparku Pomerania.  

 

DSC_8012

 

Współpraca na linii biznes-edukacja jest konieczna, aby sprostać wyzwaniom rynku i zwiększyć liczbę specjalistów IT. Młodzi ludzie nadal rzadko wybierają informatyczne kierunki studiów, a ich absolwenci często nie spełniają oczekiwań firm. Podstawą dla pracodawców jest umiejętność tworzenia aplikacji w aktualnych i pożądanych na rynku technologiach – „Treści przekazywane uczniom powinny odpowiadać potrzebom rynku. Chcemy pomóc nauczycielom uaktualniać program kształcenia m.in. poprzez opracowywanie dla nich materiałów dydaktycznych do nauczania najnowszych języków programowania czy prowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych dla dydaktyków” – mówi Marcin Kaczmarek, Prezes firmy Consileon Polska – „Chcemy też uświadomić młodym ludziom, że zawód informatyka stanowi dla nich wielką życiową szansę Zdolni i kreatywni polscy informatycy mogą pracować nad rozwiązaniami, które zmieniają świat i zarabiać przy tym naprawdę duże pieniądze”.

DSC_8020

 

Jednak znajomość nowoczesnych technologii nie jest jedynym aspektem, na jaki nacisk kładą przedsiębiorcy. Przy rekrutowaniu pracowników zwracają uwagę także na ich kompetencje miękkie – „W procesie edukacyjnym powinno się przede wszystkim rozwijać ciekawość uczniów – tej niekończącej się ciekawości szukamy wśród pracowników. Dobry pracownik potrafi także analizować problem, zaprojektować i testować rozwiązanie, a nawet sprzedać to, co zaprojektował” – wylicza Sebastian Kopaniecki z firmy Tieto Poland – „Niezbędna jest również dobra znajomość języka obcego oraz umiejętność pracy w zespole, ponieważ informatycy najczęściej pracują zespołowo i nierzadko w międzynarodowym gronie”.

100_5986

Takich wyspecjalizowanych i wszechstronnych pracowników potrzebuje dziś rynek, a przedsiębiorcy gotowi są służyć swoją wiedzą, czasem i doświadczeniem w procesie ich kształcenia. Skorzystają na tym również nauczyciele. Jak wskazuje Jarosław Cichoński – nauczyciel z technikum informatycznego i jednocześnie właściciel firmy CINTEdzięki współpracy z biznesem dydaktycy mogą podnieść swoje kompetencje zawodowe oraz zdobyć doświadczenie pozaszkolne. „Jako przedsiębiorca wiem, jakie tematy poruszać na lekcjach, aby odpowiadały one rzeczywistym problemom rynku. To pozwala wyjść poza schemat podręcznika szkolnego, który jest jedynie teorią. Podstawy są ważne, ale warto również pokazywać, w którym kierunku technologie się rozwijają” – mówi Cichoński – „Ponadto współpraca z firmami daje nauczycielom dostęp do infrastruktury, sprzętu czy oprogramowania nieosiągalnego w szkole”.

DSC_8043

 

Aby doprowadzić do realnej współpracy pomiędzy firmami i szkołami, przedsiębiorcy z Klastra IT – zrzeszającego ponad 60 informatycznych firm ze Szczecina i regionu – zaangażowali się w realizację projektu „ICT Biznes dla Edukacji”, którego liderem jest Technopark Pomerania. W ramach inicjatywy przedsiębiorcy uczestniczą w spotkaniach z nauczycielami informatyki, opracowują dla nich materiały dydaktyczne do nauczania najnowszych języków programowania, a także prowadzą specjalistyczne szkolenia informatyczne. Stworzono także internetową platformę wymiany informacji pomiędzy nauczycielami a przedsiębiorcami.

DSC_8001

 

Wspólne działanie przyniesie korzyści wszystkim. Przedsiębiorcy w dłuższej perspektywie zyskają wykwalifikowanych pracowników, a nauczyciele i uczniowie dostęp do aktualnej wiedzy o technologiach, weryfikowanej na bieżąco przez rynek. „Liczymy, że uda nam się wypracować nowoczesny model kształcenia, który sprawdzi się nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale będzie wykorzystywany również w innych województwach” – dodaje Katarzyna Witkowska.

Projekt „ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 DIGITAL CAMERA

 

Oto relacja radiowa z konferencji:


100_5958

100_6002

 

                                                   

 

                                                        

         

                                            

          

 

FacebookTwitterGoogle PlusMore...