Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
ul. Niemierzyńska 17a, jako realizator projektu ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego informuje, że wyłoniony został Wykonawca wynajmu sal komputerowych na szkolenia upowszechniające dla nauczycieli informatyki z języków programowania w Koszalinie.

Wykonawcą niniejszego zadania jest Park Technologiczny SA, ul. Partyzantów 17,
75-411 Koszalin.

FacebookTwitterGoogle PlusMore...