Zapytanie ofertowego
z zachowaniem Zasady konkurencyjności
z dnia 26 listopada 2014 r.

Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. jako realizator projektu ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego informuje, że nie został wyłoniony Wykonawca przedmiotu zapytania z powodu zbyt wysokich ofert cenowych na skład i wydruk przewodników metodycznych.

FacebookTwitterGoogle PlusMore...