W dniu 7 grudnia w Willa West – Ende w Szczecinie odbył się I otwarty warsztat w ramach projektu „ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku”. Uczestnikami spotkania byli przedsiębiorcy branży IT z województwa zachodniopomorskiego, także firmy zrzeszone w Klastrze ICT Pomorze Zachodnie.

W oparciu o § 38 Prawa Zamówień Publicznych celem głównym otwartego  warsztatu były konsultacje dydaktyczne, prowadzone przez doświadczonych metodyków prof. US Elżbietę Perzycką  oraz Janusza Olczaka, w ramach których zostały przedyskutowane tematy dotyczące:

  • formuły poradnika,
  • kształtu i zakresu materiałów dydaktycznych,
  • platformy e-learningowej,
  • zakresu tematyczny szkoleń dla nauczycieli
  • wypracowanie wstępnego rozwiązania dydaktycznego.

 

Przedstawione zostały  także  oczekiwania Zamawiającego, wynikające  z raportu diagnozującego poziom jakości kształcenia w zakresie języków programowania.

FacebookTwitterGoogle PlusMore...