O 9 mld euro rocznie zwiększyłoby się PKB Unii Europejskiej, gdyby kobiety w branży informatycznej były reprezentowane tak licznie jak mężczyźni. Komisja Europejska wskazuje, że na 1000 kobiet z wykształceniem wyższym tylko 29 posiada dyplom w dziedzinie IT i tylko 4 na 1000 podejmuje w przyszłości pracę w tej branży. Aby zachęcić młode dziewczyny w regionie do pracy w sektorze cyfrowym, Technopark Pomerania organizuje warsztaty dla gimnazjalistek pod hasłem „Wybór drogi zawodowej – czyli obalamy stereotypy”.

Eksperci KE alarmują, że obecnie zbyt mało kobiet pracuje w branży IT – stanowią one jedynie ok. 10% wszystkich specjalistów. Z badań wynika, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych i decyzyjnych – tylko 19,2% pracowników branży ICT ma szefa-kobietę, w porównaniu do 45,2% pracowników spoza tego sektora. Ponadto kobiety częściej niż mężczyźni przerywają karierę w branży nowoczesnych technologii.

Tak niska liczba kobiet w sektorze IT sprawia, że traci na tym nie tylko branża, ale także cała europejska gospodarka. Traci również płeć żeńska – badania wykazały, że kobiety pracujące w branży informatycznej zarabiają prawie 9% więcej niż kobiety w innych sektorach gospodarki i mają większe możliwości elastycznego kształtowania swojego czasu pracy. Dodatkowo są mniej narażone na bezrobocie, co potwierdzają dane Urzędu Statystycznego, według których przeciętny czas poszukiwania pracy w 2013 roku w polskiej branży IT wynosił 2 miesiące, podczas gdy w innych branżach prawie 12 miesięcy.

Aby zainteresować większą liczbę dziewcząt w regionie pracą w zawodach informatycznych i zwiększyć zatrudnienie kobiet w tej branży, organizujemy warsztaty dla gimnazjalistek pod hasłem ,Wybór drogi zawodowej – czyli obalamy stereotypy’” – mówi organizatorka, Jolanta Balicka z Technoparku Pomerania. „Zapraszamy na warsztaty  4, 5 i 6 lutego 2014 r. w godz. 15.00-19.00 do Technoparku Pomerania dodaje dr Katarzyna Niedzielska-Czyż, trenerka Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, która prowadzi warsztaty.

Uczennice gimnazjów z woj. zachodniopomorskiego brały udział w zajęciach, których celem było przedstawienie metod poznawania swoich dobrych stron, talentów i umiejętności, planowania ścieżki nauki i kariery zawodowej. Spotkania są częścią projektu „ICT Biznes dla Edukacji”, w ramach którego Technopark Pomerania we współpracy z lokalnymi firmami IT dostosowuje programy nauczania informatyki w regionalnych szkołach średnich do potrzeb pracodawców. Partnerem wydarzenia jest Szkoła Euroliderek.

 DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA

 
   

FacebookTwitterGoogle PlusMore...