logob2eSzczecin 30 kwiecień  2013 r.

Zapytanie ofertowe

z zachowaniem Zasady konkurencyjności

 

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17a (dalej: „Zamawiający”), jako realizator projektu ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zaprasza do składanie ofert na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej na potrzeby niniejszego projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny oraz swobodnego wyboru oferty. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

http://b2e.spnt.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Nazwa pliku: Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego wraz z załącznikami B
Data dodania: 30/04/2013
FacebookTwitterGoogle PlusMore...