NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.

Niemierzyńska 17a

71-441 Szczecin

Projekt „ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół
o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku pracy”

Termin realizacji zamówienia: luty – maj 2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:

 1. Przedmiotem zapytania jest wynajem sal (od 1 do 3 równocześnie – zgodnie z harmonogramem szkoleń poniżej) na zajęcia informatyczne dla nauczycieli w Szczecinie. Planuje się szkolenia w soboty w godz. 12:00-18:00 i niedziele w godz. 9:00-15:00, wg ustalonego wstępnego harmonogramu. Ilość godzin szkoleń: 216 godzin zegarowych.
 2. Zajęcia rozpoczną się w lutym 2015 roku i zakończą maksymalnie 31 maja 2015 r.
 3. Sala/sale powinny być przystosowane do prowadzenia zajęć dla minimum 12 osób jednorazowo (przewidywana liczba jednej grupy szkoleniowej to 11 osób oraz 1 prowadzący), wyposażone
  w stanowiska do zajęć komputerowych (każde ze stanowisk składające się z krzesła i stolik), tablicę flipchart oraz rzutnik multimedialny.
 4. Sala/sale powinny być wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu dla minimum 12 osób jednorazowo (przewidywana liczba jednej grupy szkoleniowej to 11 osób oraz 1 prowadzący). Sprzęt komputerowy winien posiadać następujące parametry:

a/ łącze internetowe: min.  3 Mb/s download/upload;

b/ sprzęt komputerowy:

– procesor min.: Intel Core i3,

– przekątna ekranu min. : 17″,

– pamięć RAM min.: 4GB,

– dysk twardy min.: 120GB,

– zainstalowany system operacyjny min: Windows 7.1 PL.

 1. W przypadku braku sprzętu, prosimy o taką informację wraz z wyceną sal/ sali bez sprzętu.
 2. Prosimy o podanie wielkości sali/ sal oraz dołączyć fotografie.
 3. Wykonawca powinien zapewnić możliwość zorganizowania przerw kawowych i przerwy obiadowej poprzez udostępnienie osobnego pomieszczenia lub miejsca wyposażonego w stoliki, miejsca siedzące, gdzie uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku oraz skonsumować posiłek (prosimy o podanie wielkości sali, fotografie).
 4. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania pomieszczeń,
  w których będą prowadzone zajęcia.
 5. Sale muszą spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których będą prowadzone zajęcia.
 6. Wykonawca, w ramach opłat za najem, ma obowiązek utrzymać pomieszczenia w czystości
  i porządku.
 7. Wykonawca zapewni oświetlenie naturalne i sztuczne, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem. Sala szkoleniowa wyposażona będzie
  w sprawną klimatyzację lub nawiew gwarantujący stałą i odpowiednią temperaturę.
 8. Wykonawca zapewni atmosferę ciszy niezbędną do przeprowadzenia zajęć szkoleniowych.
 9. Sale powinny znajdować się w budynku zlokalizowanym w miejscu łatwo dostępnym dla osób dojeżdżających na szkolenie środkami komunikacji publicznej.
 10. Wykonawca zapewni personel / osobę do obsługi szkoleń, mającą wiedzę na temat infrastruktury miejsca szkoleń oraz udostępnionego sprzętu.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OFERT:

Określenie ceny brutto za jedną godzinę wynajęcia sali szkoleniowej.

Kryteria oceny ofert: cena.

Sposób składania ofert:

 • osobiście w: SEKRETARIAT Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.,
  ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin,
 • drogą elektroniczną: jbalicka@spnt.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 16 stycznia 2015 roku do godz. 15:00.   

Szczegółowe informacje:

Jolanta Balicka

e-mail: jbalicka@spnt.pl

tel. 91 85 22 927, 602-813-084

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • negocjacji w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie odbiegać od założeń budżetowych projektu,
 • po wyborze Wykonawcy, podjęcia rozmów w celu odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia,
 • anulowania niniejszego zapytania bez podania przyczyny,
 • niniejsze zapytanie nie dotyczy prawa zamówień publicznych.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

Zajęcia w soboty i niedziele:

Grupa/        
I grupa 15.02.2015 09:00-15:00
21.02.2015 12:00-18:00
22.02.2015 09:00-15:00
01.03.2015 09:00-15:00
07.03.2015 12:00-18:00
08.03.2015 09:00-15:00
15.03.2015 09:00-15:00
21.03.2015 12:00-18:00

22.03.2015 09:00-15:00

29.03.2015 09:00-15:00

11.04.2015 12:00-18:00

12.04.2015 09:00-15:00

II grupa 28.02.2015 12:00-18:00

01.03.2015 09:00-15:00
07.03.2015 12:00-18:00

14.03.2015 12:00-18:00

15.03.2015 09:00-15:00
21.03.2015 12:00-18:00

28.03.2015 12:00-18:00
29.03.2015 09:00-15:00
11.04.2015 12:00-18:00
18.04.2015 12:00-18:00

19.04.2015 09:00-15:00

25.04.2015 12:00-18:00

III grupa 08.03.2015 09:00-15:00

14.03.2015 12:00-18:00

15.03.2015 09:00-15:00

22.03.2015 09:00-15:00

28.03.2015 12:00-18:00

29.03.2015 09:00-15:00

12.04.2015 09:00-15:00

18.04.2015 12:00-18:00

19.04.2015 09:00-15:00

26.04.2015 09:00-15:00

09.05.2015 12:00-18:00
10.05.2015 09:00-15:00

 

PLAN DNIA SZKOLENIOWEGO – SOBOTA:

12:00-13:20 Zajęcia dydaktyczne 1 h 20 min
13:20-14:00 Ciepły posiłek
14:00-16:00 Zajęcia dydaktyczne 2 h
16:00-16:20 Przerwa kawowa
16:20-18:00 Zajęcia dydaktyczne 1 h 40 min
Łączna liczba godzin: 5 h

 

PLAN DNIA SZKOLENIOWEGO – NIEDZIELA:

9:00-11:00 Zajęcia dydaktyczne 2h
11:00-11:20 Przerwa kawowa
11:20-13:00 Zajęcia dydaktyczne 1 h 40 min
13:00-13:40 Ciepły posiłek
13:40-15:00 Zajęcia dydaktyczne 1 h 20 min
Łączna liczba godzin: 5 h
FacebookTwitterGoogle PlusMore...