IMG_0045W poniedziałek, 26 sierpnia 2013r. podczas konferencji „Efektywne nauczanie – skuteczne uczenie się” zorganizowanej przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przedstawione zostały założenia i cele realizowanego przez Technopark Pomerania projektu ICT Business to Education (B2E).

Podczas konferencji metodycznej przedstawione zostały założenia i cele realizowanego przez Technopark Pomerania projektu ICT Business to Education (B2E) – modernizacja kształcenia zawodowego w oparciu o potrzeby rynku pracy IT. Zainteresowani słuchacze to głównie dyrektorzy szkół, stawiający na rozwój oraz pragnący podnieść standardy nauki placówkach edukacyjnych, a także nauczyciele informatyki, w szczególności ze szkół zawodowych o profilu informatycznym. Dzięki opracowanemu i testowanemu w ramach projektu systemowi szkoleniowemu, materiałom dydaktycznym oraz przewodnikom metodycznym będą oni mogli nauczać najpopularniejszych obecnie wśród przedsiębiorstw języków programowania Java, JavaScript, PHP i SQL, dostosowującym tym samym swoje programy nauczania do potrzeb rynku pracy IT. Prezentację przedstawiła Magdalena Krawczak, specjalista ds. promocji i ewaluacji projektu B2E.

Kolejna prezentacja projektu odbyła się 28 sierpnia 2013, podczas konferencji poświęconej nauczaniu przedmiotów zawodowych. Uczestnicy mieli okazję zapoznania się z przewodnikami metodycznymi i modułami szkoleniowymi, które zostały opracowane z myślą o nich i ich uczniach. Prezentację przygotowała Dorota Kowalczyk, asystent koordynatora projektu.

Wszyscy słuchacze zostali również zaproszeni do zapoznania się z projektem na stronie b2e.spnt.pl oraz aktywnego włączenia się w rozwój projektu.

FacebookTwitterGoogle PlusMore...