logob2eSzczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

ogłasza konkurs

Na stanowisko Koordynatora ds. szkoleń w projekcie „ICT (B)business to(2)  (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym  w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy” Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynatora ds. szkoleń zostanie zatrudniony na umowę – zlecenie w wymiarze 40 godzin w miesiącu

w okresie od 02.05.2013 r. do 30.04.2014 r.

Koordynator ds. szkoleń będzie odpowiedzialny za:

  • organizację techniczną szkoleń i warsztatów dla nauczycieli (organizacja sali, cateringu itp.);
  • nadzór nad realizacją modułów szkoleniowych dla nauczycieli oraz ich dostosowaniem do potrzeb platformy e-learningowej;
  • prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;
  • kontakty z praktykami z firm realizujących szkolenia, kontakty z uczestnikami szkoleń;
  • przeprowadzanie badań ankietowych po szkoleniach;
  • udzielanie informacji potencjalnym uczestnikom szkoleń;
  • prowadzanie rekrutacji;
  • weryfikacji dokumentów uczestników;
  • przygotowaniu materiałów szkoleniowych dla uczestników.

Wymagania:

– wykształcenie wyższe informatyczne,

– doświadczenie pedagogiczne,

– doświadczenie w organizacji szkoleń,

– znajomość zagadnień związanych z funduszami UE i rekrutacją,

– umiejętności interpersonalne.

CV należy składać osobiście do dnia 19 kwietnia do godz. 12.00 w siedzibie Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Niemierzyńskiej 17a lub drogą mailową na adres: jbalicka@spnt.pl.  Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Prosimy o zawarcie w swojej aplikacji klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

FacebookTwitterGoogle PlusMore...