Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin

POSZUKUJE

DOSTAWCY CATERINGU w projekcie pt. „ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku pracy”

Termin realizacji usługi w okresie od 7 lutego 2015 roku do 28 marca 2015 roku, weekendy (soboty i niedziele). Miejscem realizacji usługi jest miasto Koszalin.

Zakres świadczonej usługi: obiad i przerwa kawowa, każdorazowo grupa 12 osobowa, szacunkowa liczba cateringu to 144 posiłki.

Przed rozpoczęciem szkoleń zostanie Państwu wysłany harmonogram z wyróżnieniem godzin dostarczenia posiłków.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Dzienny jadłospis obejmuje:

zestaw obiadowy:

 • pierwsze danie: – zupa,
 • drugie danie: dwuskładnikowe:

– ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, makaron itp.)

– potrawa mięsna (stek z kurczaka, udziec z kurczaka, kotlet schabowy, bitki wołowe, gulasz, ewentualnie 1 raz w tygodniu ryba),

 • surówka,

Możliwość skonstruowania oddzielnego menu wegetariańskiego.

przerwę kawową:

 • kawa podana w termosach,
 • herbata podana w termosach,
 • śmietanka/mleko do kawy w mleczniku,
 • cytryna,
 • cukier w cukiernicy,
 • soki owocowe podane w karafkach,
 • woda mineralna podana w butelkach 0,5 l – gazowana i niegazowana, min. 2 butelki na jedną osobę,
 • ciasteczka koktajlowe.

Przerwa kawowa podana w formie szwedzkiego stołu z białym obrusem – ilość napoi
i poczęstunku słodkiego odpowiednia/wystarczająca dla 6 godzinnego dnia szkoleniowego (ewentualne uzupełnianie w ciągu dnia).

 1. Wykonawca najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem okresu świadczenia usług ustali i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu propozycje jadłospisu.
 2. Posiłki muszą być urozmaicone. Wysokiej jakości zarówno, co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki – catering powinien być podany w naczyniach ceramicznych
  i szklanych, sztućce tradycyjne.
 3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowywać. Posiłki winne być gorące, świeże, smaczne i estetyczne – przygotowane
  w dniu wydania posiłku.
 1. Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór naczyń i odpadów pokonsumpcyjnych – sprzątnięcie miejsca szkolenia.

Wymagania dotyczące składanych ofert:

 • określenie ceny brutto za przedmiot zamówienia skalkulowanej na jedną osobę – łącznie cena zestawu obiadowego oraz przerwy kawowej,
 • propozycję menu (obiad oraz przerwa kawowa) na trzy weekendy.

Kryteria oceny ofert: % cena.

Sposób składania ofert:

 • osobiście: SEKRETARIAT Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.
  ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin,
 • drogą elektroniczną: jbalicka@spnt.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 29 stycznia 2015 roku do godz. 15:00     

Szczegółowe informacje:

Jolanta Balicka

e-mail: jbalicka@spnt.pl

tel. 91 85 22 927, 602-813-084

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • negocjacji w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie odbiegać od założeń budżetowych projektu,
 • po wyborze Wykonawcy, podjęcia rozmów w celu odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia, anulowania niniejszego zapytania bez podania przyczyny.
FacebookTwitterGoogle PlusMore...