„Innowacje/ Innowacyjni w nauczaniu” – tak inspirowaliśmy na wydarzeniu 24 listopada, które odbyło się w Technoparku Pomerania. Konferencja odbyła się w ramach projektu B2E pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecina i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Powitalne przemówienie wygłosili: Pan Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecina oraz Andrzej Feterowski Prezes Technoparku Pomerania. Na początku przedstawiony został Model biznesu z edukacją na przykładzie współpracy Klastra ICT Pomorze Zachodnie w ramach naszego projektu „ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku pracy” . Następnie Prelegentami byli: dr Agata Goździk z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, która przedstawiła projekt „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE” oraz „Scientix – europejskie możliwości dla polskich nauczycieli”. Pani Aneta Kucharska posumowała swoje doświadczenia z uczestnictwa w projekcie  „PIKTOGRAFIA – Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco” realizowanego przez Uniwersytet Warszawski oraz Wydawnictwo Bohdan Orłowski. dr inż. Michał Twardochleb adiunkt Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zabrał nas w podróż po ośrodkach naukowych w Oksford i Cambridge. Na zakończenie Koordynator ds. projektu Fundacji Zaawansowanych Technologii w Warszawie Pani Katarzyna Łączna przedstawiła zasady Konkursu Naukowego „E(X)plory”, którego etap regionalny odbędzie się 4 marca 2016 r. w Szczecinie w siedzibie Technoparku Pomerania.

DSC_0154-2 DSC_0167 IMG_9554 IMG_9560 IMG_9564 IMG_9569 IMG_9610 IMG_9657

FacebookTwitterGoogle PlusMore...