O stale rosnącym zapotrzebowaniu na specjalistów IT, nowym modelu ich kształcenia i współpracy pomiędzy lokalnymi firmami informatycznymi i szkołami zawodowymi  – w rozmowie z redakcją – opowiada Jolanta Balicka z Technoparku Pomerania, koordynatorka projektu „ICT Biznes dla Edukacji”.

Technopark Pomerania to instytucja otoczenia biznesu, która wspiera rozwój lokalnych firm IT. Jaka jest obecna kondycja szczecińskiej branży informatycznej?

Branża IT jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki w Europie i na świecie. Sytuacja ta dotyczy również lokalnego rynku – w Szczecinie mamy prawie 1500 firm informatycznych, w całym województwie jest ich blisko 4000, a ich liczba corocznie zwiększa się o kilkanaście procent. Branża informatyczna w województwie rozwija się tak dobrze, że została uznana przez samorządowców za jedną z kluczowych dziedzin wpływających na rozwój regionalnej gospodarki i znalazła się wśród regionalnych specjalizacji regionu, które mają być wspierane w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020.

Informatyka jest dziś obecna w każdej dziedzinie gospodarczej, nowoczesne technologie rozwijają się bardzo szybko, a zapotrzebowanie na usługi informatyczne stale wzrasta. Przy tak dynamicznym rozwoju wyzwaniem staje się dostarczenie rynkowi niezbędnej liczby specjalistów IT. To problem nie tylko zachodniopomorskiego, ale całej Europy, w której według prognoz analityków do roku 2015 będzie brakować aż 700 tys. specjalistów IT.

Z czego wynika tak znaczny niedobór specjalistów IT?

Pomimo tego, że praca w branży informatycznej gwarantuje wysokie zarobki, elastyczne warunki pracy, możliwości poszerzania wiedzy oraz atrakcyjną ścieżkę kariery, młodzi ludzie nadal stosunkowo niechętnie wybierają postrzegane jako bardzo trudne techniczne kierunki nauki, a ich absolwenci często nie spełniają oczekiwań firm. Podstawą dla pracodawców jest umiejętność tworzenia aplikacji w aktualnych i pożądanych na rynku technologiach. Zdarza się, że sami wykładowcy czy nauczyciele nie są na bieżąco z najnowszymi trendami w branży, a tylko niektórzy uczniowie uzupełniają wiedzę na własną rękę. Aby spełnić wymagania firm, treści przekazywane studentom i uczniom muszą się ciągle zmieniać, niemal tak szybko jak zmieniają się technologie. To problem nie tylko uczelni, bo kształcenie dobrego informatyka zaczyna się już na poziomie szkoły średniej, poza tym nie każdy młody człowiek kończy studia. Dlatego to rynkowe, nowoczesne kształcenie może odbywać się już na poziomie szkoły zawodowej.

Niewiele jest również kobiet w zawodach informatycznych. Średni poziom zatrudnienia kobiet na stanowiskach specjalistów IT wynosi 10%. Dla porównania w sektorze edukacji jest to 77,5%, a w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej ponad 80%. Podobna sytuacja dotyczy podejmowania przez kobiety studiów na kierunkach informatycznych. Jak wynika z badań, tylko 10% absolwentek szkół średnich decyduje się na kontynuowanie nauki w tym zakresie, pomimo tego, że aż 40% dziewcząt w wieku 17-19 lat wskazuje informatykę jako swój ulubiony przedmiot, a co druga przyznaje, że lubi informatykę. Przeprowadzone badania wskazują, że mała liczba kobiet w dziedzinie IT jest wynikiem stereotypowego myślenia i postrzegania branży związanej z Internetem jako „męskiego świata”.

Co można w takim razie zrobić, aby zmienić tę sytuację i zachęcić młodych ludzi do wiązania życia zawodowego z informatyką?

W Technoparku Pomerania podjęliśmy działanie długofalowe – projekt „ICT Biznes dla Edukacji” – którego głównym celem jest zbliżenie programów kształcenia szkół zawodowych o profilu informatycznym do potrzeb rynku pracy poprzez inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami IT a nauczycielami informatyki.

W czasie projektu przedstawiciele lokalnych firm IT – w szczególności lokatorzy Technoparku Pomerania oraz przedstawiciele firm zrzeszonych w Klastrze ICT Pomorze Zachodnie – angażują się we współtworzenie programów nauczania informatyki. Ich wiedza i doświadczenie są wykorzystywane do aktualizowania nauczanych treści w odniesieniu do szybko zmieniających się na rynku technologii. Jest to pierwsza taka inicjatywa w regionie, proponująca narzędzie o charakterze systemowym, dające też możliwość wdrażania go dalej w kraju.

Jakie dokładnie działania są podejmowane w ramach projektu? Co lokalny biznes IT może zrobić dla edukacji?

Aby wpłynąć na skuteczniejsze powiązanie regionalnej oferty edukacyjnej z potrzebami rynku, przedsiębiorcy pomagają w opracowywaniu materiałów dydaktycznych do nauczania najnowszych i najpopularniejszych w branży technologii, takich jak Java czy SQL. Na podstawie przygotowanych materiałów nauczyciele we współpracy z przedsiębiorcami z branży IT od września br. przeprowadzają lekcje testowe. Do 2015 roku planujemy przeszkolić 45 nauczycieli informatyki z regionalnych techników i szkół zawodowych. Dzięki tej pomocy nauczyciele podniosą kompetencje zawodowe, a swoją wiedzę przekażą uczniom, którzy po ukończeniu szkoły będą potencjalnymi kandydatami na pracowników w regionalnych firmach z branży IT.
Do szkoleń i komunikacji z firmami oraz nauczycielami wykorzystujemy serwis www.b2e.spnt.pl. Za jego pośrednictwem upowszechniane będą m.in. opracowane w projekcie wyniki badań potrzeb przedsiębiorców w kontekście przygotowania zawodowego pracowników czy szkolenia nauczycieli i zmodyfikowane programy kształcenia uczniów udostępniane jako dokumenty do pobrania on-line. We współpracy z przedsiębiorcami prowadzimy również działania mające na celu zachęcanie kobiet do pracy w branży informatycznej.

Komu taka współpraca przynosi większe korzyści – biznesowi czy edukacji?

Udział w projekcie „ICT Biznes dla Edukacji”, w krótkiej perspektywie, to przede wszystkim korzyść dla nauczycieli i uczniów, którzy zyskują dostęp do aktualnej wiedzy o technologiach, weryfikowanej na bieżąco przez rynek. Dla pracodawców to odpowiedzialne zaangażowanie, które przyniesie korzyść w dłuższej perspektywie, w postaci dobrych pracowników. Mamy nadzieję, że wypracowany przez nas nowy model nauczania stanie się standardem nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale także w całej Polsce.

Projekt „ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

źródło: szczecinbiznes.pl

FacebookTwitterGoogle PlusMore...